Leda Druzy Stone Ring - Stinnys
Leda Druzy Stone Ring - Stinnys

Leda Druzy Stone Ring

Regular price $15.00 Sale

Hammered Silver

Size: adjustable

Druzy Stone